Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अर्जुन भण्डारी


अर्जुन भण्डारी


अर्जुन भण्डारी
उप सचिव

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ar_bhandari99@yahoo.com
सम्पर्क 9851032767
बहाल मिति २०७७ असार ५