Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

यन्तोष प्रधान


यन्तोष प्रधान


यन्तोष प्रधान
शाखा अधिकृत

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल anty.pradhan@gmail.com
सम्पर्क 9840648564
बहाल मिति N/A