Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अनिल जि.सी.


अनिल जि.सी.


अनिल जि.सी.
नायब सुब्बा

शाखा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल anilgc4950@gmail.com
सम्पर्क 9855041418
बहाल मिति २०७७ आश्विन १८