Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अजित महर्जन


अजित महर्जन


अजित महर्जन
कम्प्युटर टेक्निसियन

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्युटर टेक्निसियन
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ajit@moha.gov.np
बहाल मिति २०७५ पुष ११