Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

एबिन्द्रा के.सी.


एबिन्द्रा के.सी.


एबिन्द्रा के.सी.
नायब सुब्बा

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल abindrakc1@gmail.com
सम्पर्क 9849157942
बहाल मिति २०७६ आश्विन २४