Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता