Low Bandwidth Invert Color A- A A+

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

1 months ago

2079-10-19


Name of File Download
१६_सूचनाको_हक_दोस्रो_त्रैमासिक_079_80_(Proactive_Disclosures)(2).pdf

Last Updated : 2079-12-09 14:38:27

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers