Low Bandwidth Invert Color A- A A+

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2079-10-19

2079-10-19


Name of File Download
१६_सूचनाको_हक_दोस्रो_त्रैमासिक_079_80_(Proactive_Disclosures)(2).pdf

Notice


View All
Last Updated : 2081-03-10 10:33:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers