Low Bandwidth Invert Color A- A A+

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयको चौंथो त्रैमासिक प्रगति विवरण

6 months ago

2079-04-17


Name of File Download
१६_सूचनाको_हक_चौंथो_त्रैमासिक_078_79_(Proactive_Disclosures).pdf

Last Updated : 2079-10-06 19:37:55

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers