Low Bandwidth Invert Color A- A A+

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित आ.व. ०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण

2077-04-14

2077-04-14


Name of File Download
१६._सूचनाको_हक_चौथो_त्रैमासिक_(Proactive_Disclosure).pdf

Last Updated : 2078-10-13 17:09:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers