Low Bandwidth Invert Color A- A A+

राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तीका लागि प्राप्त दरखास्त आवेदनहरुमध्ये छनौट गरिएका उम्मेदवारको सोचपत्र र व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण हुने मिति, समय र स्थान सम्बन्धी

2076-07-30

2076-07-30


Name of File Download
राष्ट्रिय_विपद्_न्यूनीकरण_तथा_व्यवस्थापन_प्राधिकरणको_कार्यकारी_प्रमुख_नियुक्ती_सम्बन्धी.pdf

Last Updated : 2078-10-13 17:09:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers