Low Bandwidth Invert Color A- A A+

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

2076-05-19

2076-05-19


राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

Name of File Download
कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सूचना

Last Updated : 2078-10-14 15:35:32

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers