Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Public Holiday in Kathmandu Valley

2076-02-24

2076-02-24


BIDA_edit.jpg Images : सार्वजनिक विदाको सूचना

यही २०७६ साल जेठ २६ गते आइतबारका दिन श्री रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेकोले उक्त दिन काठमाण्डौ उपत्यका भित्र सार्वजनिक विदा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Name of File Download
सार्वजनिक विदाको सूचना

Last Updated : 2078-10-13 17:09:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers