Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Ministerial Segment of the sixty Second Session of the Commission on Narcotic Drugs (NCD)

2075-12-07

2075-12-07


IMG_97220dc9dc45406058ea622380fb7580_V.jpg Images :

अष्ट्रियाको भियनामा  आयोगजना भएको Ministerial Segment of the sixty Second Session of the Commission on Narcotic Drugs (NCD)विषयक (३० फागुन देखि ०१ चैत्र, २०७५ (१४ -१५ मार्च २०१९) कार्यक्रममा माननीय गृह मन्त्री राम वहादुर थापा 'वादल'ले  सम्बोधन गर्नुभयो ।

उक्त अवसरमा माननीय गृह मन्त्री र International Narcotic Control Board को President  Dr. Viroj Sumyai संग मार्च १४ मा र  UNODC  का Executive Director Mr. Yury  Fedotor संग मार्च १५मा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । उक्त  भेटघाटको कार्यक्रममा Narcotic Drug Control सम्बन्धी नेपालबाट भएको प्रयास तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको सहयोग समन्वयका सम्बन्धमा छलफल हुनका साथै आगामी दिनमा international cooperation  लाई अझ प्रभावकारी बनाउने साथै यस क्षेत्रमा Mutual interest, capacity development बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

 

News


View All
Last Updated : 2078-09-23 18:06:52

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers