Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध प्रयोगका कारणहरू के-के हुन ?

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु औषध दुर्व्यसनका कारणहरू देहाय अनुसारका रहेको पाइयोः

  •  साथीसँगीको दबाब
  • मनोरञ्जनका लागि
  • उत्सुकता
  • खुसी हुन
  • मानसिक तनाव
  • पारिवारीक समस्या
  • डिप्रेसन
  • पढार्इमा समस्या


Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers