Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-01-23 Updated UN Sanction List
Download 2076-01-23
2076-01-30 United Nation Sanction List
Download 2076-01-30
2078-01-09 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०७७
2078-02-07 Sound System र Display Screen सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना।
Tender 2078-02-07
2075-05-21 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
Download 2075-05-21
2075-12-14 Removed From the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.
Download 2075-12-14
2078-06-01 Press Release
Press Release 2078-06-01
2077-12-12 कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली, २०७७
2077-12-12 कसूरजन्य-सम्पत्ति-तथा-साधन-रोक्का-नियन्त्रण-र-जफत-ऐन-२०७०
2078-05-14 २०७८/०५/१४ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-05-14
2077-11-20 Firewall License खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना
Tender 2077-11-20
2075-05-21 Consolidated United Nations Security Council Sanctions List
Download 2075-05-21
2078-05-22 आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता मुल्याङ्कनको नतिजा सम्बन्धमा ।
Notice 2078-05-22
2075-09-08 Bill Details Published
2075-09-08
2076-05-03 Procedure for use of National Flag and National Anthem (First Ammendment), 2076
Notice 2076-05-03
2076-10-23 सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०६७ साल देखि २०७५ साल सम्म घोषित भई विभूषणहरु बुझ्न बाँकी महानुभावहरुको नामावली विवरण ।
Notice 2076-10-23
2077-02-22 Press Release
Press Release 2077-02-22
2068-12-30 लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३
2076-01-26 विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
2076-01-31 High End Server को बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Tender 2076-01-31
2077-07-03 Press Release
Press Release 2077-07-03
2076-07-26 राष्ट्रिय विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाे कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि प्राप्त दरखास्त आवेदनहरु स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-26
2076-12-09 Press Release
Press Release 2076-12-09
2077-04-25 Chief District Officers Transfer list
Notice 2077-04-25
2076-09-11 सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७६ असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन देहायका महानुभावहरुलाई देहाय बमोजिमका मानपदवी, अलङ्कार र पदकद्धारा विभूषित गर्ने घोषणा भएको छ।
Notice 2076-09-11
2075-05-28 Paripatra Login
2075-05-28
2076-08-08 आ. ब. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक (श्रावण १ देखी कार्तिक मसान्त सम्म) अवधिमा विभिन्न वैदैशिक कार्यक्रममा सहभागी भएका कर्मचारीहरुको विवरण (मनोनयन स्वीकृत भएका समेत)
Foreign Tours 2076-08-08
2077-02-02 Press Release
Press Release 2077-02-02
2078-05-07 विज्ञप्ति
Press Release 2078-05-07
2075-11-12 हवाई टिकट आपूर्ति सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
Tender 2075-11-12
Last Updated : 2081-03-10 10:33:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers