Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2077-11-19 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
Notice 2077-11-19
2078-05-01 २०७८/०४/२९ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-05-01
2076-12-14 Press Release
Press Release 2076-12-14
2075-05-12 Spokesperson
Ministry 2075-05-12
2075-05-12 Information Officer
Ministry 2075-05-12
2075-05-12 Minister
Ministry 2075-05-12
2078-04-32 Press Release
Press Release 2078-04-32
2076-08-03 Press Release
Press Release 2076-08-03
2076-05-14 Press Release
Press Release 2076-05-14
2076-07-05 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2076-07-05
2075-12-18 Press Release
Press Release 2075-12-18
2076-10-11 Press Release
Press Release 2076-10-11
2078-04-29 Press Release
Press Release 2078-04-29
2076-05-30 MOHA Mobile App
2076-05-30
2074-09-05 Nepal Disaster Risk Reduction Portal
Links 2074-09-05
2075-01-05 यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य
News 2075-01-05
2077-07-26 Notice regarding distribution of social security allowances through banking system
Notice 2077-07-26
2073-02-07 मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५
2075-09-15 Press Release
Press Release 2075-09-15
2077-04-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित आ.व. ०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2077-04-14
2077-12-26 Transfer list 2077-12-26
Notice 2077-12-26
2078-02-17 Press Release
Press Release 2078-02-17
2077-06-04 विभूषण घोषणा, २०७७
Notice 2077-06-04
2075-05-29 Armed Police Force, Nepal
Links 2075-05-29
2077-04-02 Third quarter progress according Right to Information Act, 2064
Notice 2077-04-02
2075-06-19 वडादशैं २०७५ को साइत।
Notice 2075-06-19
2075-05-21 सुशाेभन समारोहमा उपस्थिती सम्वन्धमा।
Notice 2075-05-21
2075-05-12 Secretary
Ministry 2075-05-12
2078-03-16 Press Release
Press Release 2078-03-16
2076-12-11 Press Release
Press Release 2076-12-11
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers