Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-04-01 कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी- प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2076-04-01
2077-07-25 विज्ञप्ति
Press Release 2077-07-25
2077-02-04 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2077-02-04
2076-01-31 Sedan Car को बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Tender 2076-01-31
2077-07-26 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2077-07-26
2078-03-06 Press Release
Press Release 2078-03-06
2075-03-32 Major Decisions
2075-03-32
2075-05-12 Office
2075-05-12 Ministry
2075-12-20 जनम
Notice 2075-12-20
2075-12-20 जन
Notice 2075-12-20
2076-07-01 Details of the transferred Chief District Officers as per the decision of the Ministry of Home Affairs dated 2076-07-01
Notice 2076-07-01
2077-12-28 Press Release
Press Release 2077-12-28
2075-12-10 Press Release
Press Release 2075-12-10
2075-12-05 होली/फागु पर्व सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।
Press Release 2075-12-05
2075-11-02 ६९ औं राष्ट्रिय प्रजातन्‍त्र दिवस मूल समारोहको कार्यक्रम।
Notice 2075-11-02
2078-02-26 Guidelines
Notice 2078-02-26
2068-05-30 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय का‌र्यमञ्चको विधान, २०६५
2074-11-02 Office Branches
2074-11-02
2075-05-21 Complain
2075-05-21
2076-07-06 भाइटीकाको शुभसाईत सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-06
2078-04-29 Press Release
Press Release 12 months ago
2077-04-07 Press Release
Press Release 2077-04-07
2075-05-21 Organizational Structure
2075-05-21
2075-11-15 गृह प्रशासन सञ्‍चालनको एक वर्षः संरचनागत सुधार, शान्ति सुरक्षा र सुशासनको अाधार वर्ष २०७५/११/१३
2075-11-15
2074-12-14 Gallery
2074-12-14
Last Updated : 2079-04-23 17:04:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers