Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-04-01 २०७८/०४/०१ गते बिहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 11 months ago
2076-02-20 Baggage Scanner को सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-02-20
2076-01-02 Fingerprint for Haji
Notice 2076-01-02
2076-12-27 Guidelines for volunteer mobilization in the community for the prevention and control of the Corona pandemic -2076
2075-05-10 Press Release
Press Release 2075-05-10
2075-12-03 २०७६ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी।
Notice 2075-12-03
2076-02-05 सुरक्षा गोष्ठी
Gallery 2076-02-05
2075-07-30 सदाचार संहिता,२०७५
2075-12-29 Press Release
Press Release 2075-12-29
2077-04-05 Privacy Policy for Android Application
2077-04-05
2078-04-04 २०७८/०४/०४ गते बेलुका ५ बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 11 months ago
2075-05-21 Feedback
2075-05-21
2077-11-04 Notice
Notice 2077-11-04
2075-07-18 सर्लाहीको रामनगर घटना सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2075-07-18
2075-12-04 UN Sanction List
2076-06-01 रा.प. द्वितीय श्रेणीका आ.ब. २०७५/७६ को कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फाराम नामावलीको विवरण |
Notice 2076-06-01
2076-04-01 कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी- प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2076-04-01
2077-07-25 विज्ञप्ति
Press Release 2077-07-25
2077-02-04 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2077-02-04
2076-01-31 Sedan Car को बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Tender 2076-01-31
2077-07-26 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2077-07-26
2078-03-06 Press Release
Press Release 2078-03-06
2075-03-32 Major Decisions
2075-03-32
2075-05-12 Office
2075-05-12 Ministry
2075-12-20 जनम
Notice 2075-12-20
2075-12-20 जन
Notice 2075-12-20
2076-07-01 Details of the transferred Chief District Officers as per the decision of the Ministry of Home Affairs dated 2076-07-01
Notice 2076-07-01
2077-12-28 Press Release
Press Release 2077-12-28
2075-12-10 Press Release
Press Release 2075-12-10
Last Updated : 2079-02-27 16:20:16

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers