Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2068-05-30 विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८
2078-01-07 कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना
Notice 2078-01-07
2078-01-07 अनुदान (आर्थिक सहायता) लागि लागू औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र छनौट गरिएको सूचना
Notice 2078-01-07
2076-06-15 Press Release
Press Release 2076-06-15
2077-02-14 गणतन्त्र दिवश मनाउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको अनुरोध |
Notice 2077-02-14
2077-12-23 Press Release
Press Release 2077-12-23
2071-09-25 विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि २०७१
2077-10-08 Grant Distribution Procedure for Drug Treatment and Rehabilitation Center, 2077
2078-05-23 पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
2078-04-29 २०७८/०४/२९ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-04-29
2076-12-13 Press Release
Press Release 2076-12-13
2077-09-27 विज्ञप्ति
Press Release 2077-09-27
2070-01-09 नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्य सञ्चालन निर्देशिका - २०७०
2078-02-04 Press Release
Press Release 2078-02-04
2076-09-15 सरकारी निकायमा विद्धुतीय पत्राचार र्इमेल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
2076-05-30 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा बैदेशिक मनोनयन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण।
Foreign Tours 2076-05-30
2076-02-20 Baggage Scanner को सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Tender 2076-02-20
2077-10-21 विज्ञप्ति
Press Release 2077-10-21
2069-11-17 विभूषण नियमावली २०६५
2070-10-13 विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६
Resources / Strategy 2070-10-13
2070-02-28 लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३
Resources / Strategy 2070-02-28
2070-02-28 लागु औषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६
Resources / Strategy 2070-02-28
2076-08-17 यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०८।१७ (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण
Notice 2076-08-17
2075-11-13 Press Release
Press Release 2075-11-13
2076-07-07 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-07
2069-11-17 विभूषण ऐन २०६४
2078-03-04 Notice
Notice 2078-03-04
2076-07-03 राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आवेदन स्वीकृति सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-03
2076-06-05 राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूननीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-06-05
2075-05-26 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers