Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2077-06-01 आ.ब.२०७६/७७ को पुनरावलोकन समितिबाट कार्य सम्पादन मुल्यङ्कन फारम पुनरावलोकन भएका राजपत्रांकित अधिकृत (रा.प. द्वितीय तथा तृतीय) कर्मचारीहरूको विवररण
Notice 2077-06-01
2075-05-07 Press Release
Press Release 2075-05-07
2077-12-16 विभूषण सुशोभन समारोहमा उपस्थितिका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
Notice 2077-12-16
2078-05-02 २०७८/०५/०२ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-05-02
2076-09-12 Press Release
Press Release 2076-09-12
2078-04-17 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2078-04-17
2078-04-24 २०७८/०४/२४ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-04-24
2077-10-27 विज्ञप्ति
Press Release 2077-10-27
2077-03-23 Press Release
Press Release 2077-03-23
2076-03-30 प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2076-03-30
2077-03-30 मिति २०७७/०३/३० गते बेलुकी ७ बजेसम्मको मनसुनजन्य विवरण
Notice 2077-03-30
2076-08-01 Notice For Haj Application 2020
Notice 2076-08-01
2071-09-13 नेपाल सरकारबादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्तालिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१
2078-04-16 विज्ञप्ति
Press Release 2078-04-16
2078-04-22 विज्ञप्ति
Press Release 2078-04-22
2076-03-29 प्रेस विज्ञप्ती- विपद् सम्बन्धी
Press Release 2076-03-29
2074-12-14 Other Download Resources
2077-11-04 साझेदारीमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुन:स्थापन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
2075-09-15 Job Perfermance Contract with Chief Distrrict Officers
News 2075-09-15
2077-05-12 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2077-05-12
2077-03-03 Press Release
Press Release 2077-03-03
2077-07-07 Proactive Disclosure
Notice 2077-07-07
2070-01-09 नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यबस्था तथा निर्देशिकाहरु
(1 more files)
2076-07-26 राष्ट्रिय विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाे कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि दरखास्त आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारहरुमध्ये दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुले शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव वापत प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-26
2076-05-03 कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी- प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2076-05-03
2076-11-24 Press Release
Press Release 2076-11-24
2075-01-20 सुनतस्करपछि गृहमन्त्रीको नजर लागुऔषध कारोबारीमा
News 2075-01-20
2075-08-02 बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना ।
Tender 2075-08-02
2076-02-10 United Nations Sanction List Published
2078-02-26 Notice For Application
Notice 2078-02-26
Last Updated : 2079-10-06 19:37:55

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers