Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2077-12-22 Notice
Notice 2077-12-22
2078-01-12 Proactive Disclosure
Notice 2078-01-12
2075-07-09 नागरिकता सफ्टवेयर सम्वन्धी अाशयपत्र (EOI) सम्वन्धी सूचना
Tender 2075-07-09
2077-01-25 Notice
Notice 2077-01-25
2075-09-09 Kalikot Fire
Press Release 2075-09-09
2075-01-05 यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य
News 2075-01-05
2077-03-29 Notice
Notice 2077-03-29
2075-10-15 UN Sanction List
2077-10-06 सूचना
Notice 2077-10-06
2076-08-06 राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति प्रयोजनका लागि सिफारिस सम्बन्धमा
Notice 2076-08-06
2077-04-21 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2077-04-21
2077-05-10 Chief District Officers Transfer list
Notice 2077-05-10
2075-03-26 प्रेस विज्ञप्ति ।
Press Release 2075-03-26
2078-01-16 विज्ञप्ति
Press Release 2078-01-16
2078-03-30 Press Release
Press Release 2078-03-30
2077-07-03 Press Release
Press Release 2077-07-03
2078-01-30 Press Release
Press Release 2078-01-30
2075-09-08 Condolence
News 2075-09-08
2075-11-26 Procedure for security proceedings to remove barriers from Highway(road), 2075
2075-01-07 परिचालित होईन स्वचालित हुन गृहमन्त्री बादलको निर्देशन
News 2075-01-07
2077-12-18 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०७७
Notice 2077-12-18
2076-02-02 राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्वन्धी कार्यविधी २०६९
2077-04-29 Press Release
Press Release 2077-04-29
2077-10-12 मानव अधिकारकर्मी सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७
2076-09-04 नेपाल हज समितिको हज आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना
Notice 2076-09-04
2077-12-22 Important Notice for attending the Vibhushan Sushobhan ceremony
Notice 2077-12-22
2076-11-02 Report on Right to Information
Notice 2076-11-02
2077-07-26 विज्ञप्ति
Press Release 2077-07-26
2069-11-03 हातहतियार, खरखजाना एवं विष्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९
2077-11-14 Chief District Officers Transfer list 2077
Notice 2077-11-14
Last Updated : 2079-10-06 19:37:55

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers