Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-08-12 Notice
Notice 2078-08-12
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले लागु औषध प्राप्तिका श्रोतहरू के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-07-28 Citizenship
FAQ 2078-07-28
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले कुन-कुन विधिबाट औषधि प्रयोग गरेको तथ्याङ्क छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध सम्बन्धी कस्तो अपराधमा कस्तो कस्तो सजायको व्यवस्था छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 प्रचलित कानून अनुसार व्यवसायको रुपमा दर्ता गरी पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्था वा व्यवसायिक फर्मले केन्द्र सञ्चालन गर्नुपूर्व गृहमन्त्रालयबाट आबद्धता लिन आवश्यक कागजातहरू के के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना किन गरिन्छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्तालाई कुलतबाट छुटाउन उपचार सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 नेपालमा लागु ‍औषध नियन्त्रणको सुरुवात कहिले देखि हुन थालेको हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्तामा के कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 UN मा नेपालले गाँजालाई फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको भन्ने विषय के हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 गाँजा तथा गाँजा जन्य पदार्थमाथि प्रतिवन्ध फुकुवा बारेको आम चासो के हो नेपालमा गाँजा फुकुवा हुन थालेको हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका संस्थागत व्यवस्थाहरू के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका कानूनी व्यवस्थाहरू के-के हुन ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका प्रमुख पक्षहरू/आयामहरू (Dimensions)के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको उमेरगत अवस्था कस्तो रहेको छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषधको प्रदेशगत अवस्था कस्तो रहेको छ ? (लागु ‍औषध प्रयोगकर्ता महिला पुरुषको संख्या कति छ ?)
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 नेपालमा हाल कति लागु ‍औषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु औषधका असरहरू के-के हुन्छन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्तामा कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगका कारणहरू के-के हुन ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध कति प्रकारका हुन्छन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-19 लागु पदार्थ भनेको के हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-19
2078-07-28 जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माणको लागि जग्गा खरिद गर्न कति रकम उपलब्ध गराउनेछ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 Disaster Study Risk Reduction and Compensation Section
FAQ 2078-07-28
2078-07-08 विज्ञप्ति
Press Release 2078-07-08
2078-07-09 Press Release
Press Release 2078-07-09
2078-07-17 Press Release
Press Release 2078-07-17
2078-06-13 JDS 2022 Scholarship
Notice 2078-06-13
Last Updated : 2081-03-10 10:33:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers