Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2077-03-26 मिति २०७७/०३/२६ गते बेलुकी ५:०० बजेसम्मको मनसुनजन्य घटना विवरण
Notice 2077-03-26
2076-02-13 प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2076-02-13
2075-03-31 Tender Cancel Notice
Notice 2075-03-31
2075-03-28 प्रेस विज्ञप्ति ।
Press Release 2075-03-28
2076-07-08 राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना मिति २०७६।०७।०८
Notice 2076-07-08
2077-05-30 The Colombo Plan Schoolarship Notice
Notice 2077-05-30
2077-12-31 Press Release
Press Release 2077-12-31
2075-11-30 Press Release
Press Release 2075-11-30
2078-02-14 Press Release
Press Release 2078-02-14
2077-11-19 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
Notice 2077-11-19
2078-05-01 २०७८/०४/२९ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 9 months ago
2076-12-14 Press Release
Press Release 2076-12-14
2075-05-12 Spokesperson
Ministry 2075-05-12
2075-05-12 Information Officer
Ministry 2075-05-12
2075-05-12 Minister
Ministry 2075-05-12
2076-01-15 सुरक्षा गोष्ठी जनकपुर
Gallery 2076-01-15
2078-04-32 Press Release
Press Release 9 months ago
2076-08-03 Press Release
Press Release 2076-08-03
2076-05-14 Press Release
Press Release 2076-05-14
2076-07-05 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2076-07-05
2075-12-18 Press Release
Press Release 2075-12-18
2075-05-26 Drug Portal
2075-05-26
2076-10-11 Press Release
Press Release 2076-10-11
2078-04-29 Press Release
Press Release 9 months ago
2076-05-30 MOHA Mobile App
2076-05-30
2075-11-01 बैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा।
Notice 2075-11-01
2074-09-05 Nepal Disaster Risk Reduction Portal
Links 2074-09-05
2075-01-05 यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य
News 2075-01-05
2077-07-26 Notice regarding distribution of social security allowances through banking system
Notice 2077-07-26
2076-05-20 संविधान दिवसमा प्रयोग हुने टिसर्टको नमूना
Notice 2076-05-20
Last Updated : 2079-02-14 16:40:46

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers