Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2077-10-08 Grant Distribution Procedure for Drug Treatment and Rehabilitation Center, 2077
2078-05-23 पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
2078-04-29 २०७८/०४/२९ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-04-29
2076-12-13 Press Release
Press Release 2076-12-13
2077-09-27 विज्ञप्ति
Press Release 2077-09-27
2070-01-09 नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्य सञ्चालन निर्देशिका - २०७०
2078-02-04 Press Release
Press Release 2078-02-04
2076-09-15 सरकारी निकायमा विद्धुतीय पत्राचार र्इमेल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
2076-05-30 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा बैदेशिक मनोनयन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण।
Foreign Tours 2076-05-30
2076-02-20 Baggage Scanner को सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Tender 2076-02-20
2077-10-21 विज्ञप्ति
Press Release 2077-10-21
2069-11-17 विभूषण नियमावली २०६५
2070-10-13 विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६
Resources / Strategy 2070-10-13
2070-02-28 लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३
Resources / Strategy 2070-02-28
2070-02-28 लागु औषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६
Resources / Strategy 2070-02-28
2076-08-17 यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०८।१७ (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण
Notice 2076-08-17
2075-11-13 Press Release
Press Release 2075-11-13
2076-07-07 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-07
2069-11-17 विभूषण ऐन २०६४
2078-03-04 Notice
Notice 2078-03-04
2076-07-03 राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आवेदन स्वीकृति सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-03
2076-06-05 राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूननीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-06-05
2075-05-26 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
2078-04-15 २०७८/०४/१५ गते विहान ८ बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 2078-04-15
2076-03-20 Security Council Committee
2075-07-11 कारागार सुधार सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2075-07-11
2075-05-12 Ministry
2075-05-12
2077-03-12 माननीय गृहमन्त्रीज्यूले लागू औषध दुरूपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरूद्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जुन २६ मा दिनु भएको सन्देश
Press Release 2077-03-12
2078-04-31 विज्ञप्ति
Press Release 2078-04-31
2078-05-02 Press Release
Press Release 2078-05-02
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers