Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2071-09-13 नेपाल सरकारबादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्तालिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१
2075-12-23 Notice
Notice 2075-12-23
2078-04-16 विज्ञप्ति
Press Release 10 months ago
2078-04-22 विज्ञप्ति
Press Release 9 months ago
2076-03-29 प्रेस विज्ञप्ती- विपद् सम्बन्धी
Press Release 2076-03-29
2074-12-14 Other Download Resources
2077-11-04 साझेदारीमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुन:स्थापन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
2075-10-14 Welcome Honorable Prime Minister
Gallery 2075-10-14
2075-09-15 Job Perfermance Contract with Chief Distrrict Officers
News 2075-09-15
2077-03-03 Press Release
Press Release 2077-03-03
2077-05-12 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2077-05-12
2074-11-03 Offices under MOHA
2074-11-03
2075-12-12 पदस्थापन गरिएको।
Notice 2075-12-12
2077-07-07 Proactive Disclosure
Notice 2077-07-07
2070-01-09 नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यबस्था तथा निर्देशिकाहरु
(1 more files)
2076-07-26 राष्ट्रिय विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाे कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि दरखास्त आवेदन पेश गर्ने उम्मेदवारहरुमध्ये दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुले शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव वापत प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-07-26
2076-05-03 कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी- प्रेस विज्ञप्ती
Press Release 2076-05-03
2076-11-24 Press Release
Press Release 2076-11-24
2075-01-20 सुनतस्करपछि गृहमन्त्रीको नजर लागुऔषध कारोबारीमा
News 2075-01-20
2075-08-02 बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना ।
Tender 2075-08-02
2075-05-21 Ministry Related Office
2075-05-21
2076-02-10 United Nations Sanction List Published
2078-02-26 Notice For Application
Notice 11 months ago
2075-06-19 UN Sanction List
2076-05-15 अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा र कार्यालय अनुगमन प्रश्नावली (Check List)
2076-08-07 हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-08-07
2076-05-06 विप्लव समूह परित्याग गर्नेहरुको विवरण
Notice 2076-05-06
2076-03-29 सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ (संशोधन सहित))
2075-07-30 सदाचार संहिता,२०७५
2075-11-05 DRONE Related Procedure, 2019
Last Updated : 2079-02-14 16:40:46

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers