Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-09-09 नेपाली नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नाबालक परिचयपत्र भनेको के हो ? यसको अवधि कति हुन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 कस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता कस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 अंगीकृत नेपाली नागरिकता र वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकतामा के फरक छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कस्तो रीत पुर्याउनुपर्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि पुरा गर्नुपर्दछ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 के मैले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउन सक्छु ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 अंगीकृत नेपाली नागरिकता कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 कस्तो व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-05-29 Laptop खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Tender 2078-05-29
2078-07-02 Disaster
FAQ 2078-07-02
2078-09-02 कस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउँछन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-09-02 नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानूनहरू के के छन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-09-02 नेपालमा हाल कुन कुन प्रकारको नागरिकता वितरण गरिन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-09-02 नागरिकता भनेको के हो?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-08-29 विभूषणको विषयमा थप जानकारीका लागि कहाँ सम्पर्क राख्नु पर्दछ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 प्राप्त गरेको विभूषण कुन अवस्थामा रद्द हुन सक्छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 कस्ता व्यक्तिलाई विभूषण सिफारिस गरिदैन ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 विभूषण सिफारिसका आधारहरु के-के हुन् ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 विभूषण समितिमा को-को रहने व्यवस्था छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया के हो ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-27 विभूषण कस्ता व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषण कति प्रकारका छन् ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषण कहिले प्रदान गरिन्छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषणको संवैधानिक/कानूनी आधार के छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषण भनेको के हो ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 Bibhusan
FAQ 2078-08-27
2078-08-21 Ordinance
2078-08-21 Procedure
Last Updated : 2081-03-10 10:33:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers