Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-02-08 संविधानसभा पदक प्राप्त गर्ने माननीय सदस्यहरुको नामावली
Notice 2076-02-08
2074-12-23 २०७५ सालको विदा।
Notice 2074-12-23
2075-12-17 Request for Drug Related Articles.
Notice 2075-12-17
2073-02-07 मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५
2075-09-15 Press Release
Press Release 2075-09-15
2077-04-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित आ.व. ०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2077-04-14
2076-02-24 Public Holiday in Kathmandu Valley
Notice 2076-02-24
2077-12-26 Transfer list 2077-12-26
Notice 8 months ago
2078-02-17 Press Release
Press Release 6 months ago
2075-09-29 Warm colths distribution by Home Minister Ram Bahadur Thapa 'Badal'
Gallery 2075-09-29
2077-06-04 विभूषण घोषणा, २०७७
Notice 2077-06-04
2075-05-29 Armed Police Force, Nepal
Links 2075-05-29
2077-04-02 Third quarter progress according Right to Information Act, 2064
Notice 2077-04-02
2075-06-19 वडादशैं २०७५ को साइत।
Notice 2075-06-19
2075-05-21 सुशाेभन समारोहमा उपस्थिती सम्वन्धमा।
Notice 2075-05-21
2075-05-12 Secretary
Ministry 2075-05-12
2078-03-16 Press Release
Press Release 5 months ago
2076-12-11 Press Release
Press Release 2076-12-11
2078-01-24 Press Release
Press Release 7 months ago
2078-04-21 २०७८/०४/२१ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 4 months ago
2078-04-01 २०७८/०४/०१ गते बिहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 4 months ago
2076-02-20 Baggage Scanner को सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-02-20
2076-01-02 Fingerprint for Haji
Notice 2076-01-02
2076-12-27 Guidelines for volunteer mobilization in the community for the prevention and control of the Corona pandemic -2076
2075-05-10 Press Release
Press Release 2075-05-10
2075-12-03 २०७६ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी।
Notice 2075-12-03
2076-02-05 सुरक्षा गोष्ठी
Gallery 2076-02-05
2075-07-30 सदाचार संहिता,२०७५
2075-12-29 Press Release
Press Release 2075-12-29
2077-04-05 Privacy Policy for Android Application
2077-04-05
Last Updated : 2078-08-19 11:39:56

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers