Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-07-03 Press
Press Release 2078-07-03
2078-07-07 Check Email
Sidebar Links 2078-07-07
2078-07-04 Re-Invitation for Sealed Quotation for Supply and Delivery of High End Laptop
Notice 2078-07-04
2078-07-28 Border
FAQ 2078-07-28
2078-07-28 जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माणको लागि जग्गा खरिद गर्न कति रकम उपलब्ध गराउनेछ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीको हकमा अस्थायी आवास निर्माणमा कति रकम दिने व्यवस्था रहेको छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि कति रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 विपद्‍का घटनामा परी घाइते हुनेहरुलाई के कस्तो उपचार गर्ने व्यवस्था छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम कसरी वितरण गर्दछ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुन कुन जिल्लालाई कति न्यूनतम रकम मौज्दात कायम राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 विपद् व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 विपद् प्रतिकार्य भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 विपद् पुनर्लाभ भन्नाले केलाई बुझाउछ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 विपद् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-07-28 विपद् भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 2078-07-28
2078-06-31 गृह मन्त्रालयको मिति २०७८-०६-३१ (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार काज सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण
Notice 2078-06-31
2078-07-13 Press release
Press Release 2078-07-13
2078-07-07 Contact Us
2078-07-07
2078-07-07 Drug Portal
Sidebar Links 2078-07-07
2078-07-07 DRR Portal
Sidebar Links 2078-07-07
2078-07-07 Bill Details Published
Sidebar Links 2078-07-07
2078-04-27 Bulletin
2078-04-27
2078-07-02 विज्ञप्ति
Press Release 2078-07-02
2078-06-20 छपाई सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको आसयको सूचना।
Notice 2078-06-20
2078-07-02 विज्ञप्ति
Press Release 2078-07-02
2078-06-31 विज्ञप्ति
Press Release 2078-06-31
2074-08-29 About Us
2074-08-29
2078-06-27 विज्ञप्ति
Press Release 2078-06-27
2078-06-25 विज्ञप्ति
Press Release 2078-06-25
2078-06-26 विज्ञप्ति
Press Release 2078-06-26
Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers