Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-08-08 आ. ब. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक (श्रावण १ देखी कार्तिक मसान्त सम्म) अवधिमा विभिन्न वैदैशिक कार्यक्रममा सहभागी भएका कर्मचारीहरुको विवरण (मनोनयन स्वीकृत भएका समेत)
Foreign Tours 2076-08-08
2077-02-02 Press Release
Press Release 2077-02-02
2078-05-07 विज्ञप्ति
Press Release 10 months ago
2076-05-19 राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-05-19
2075-11-12 हवाई टिकट आपूर्ति सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
Tender 2075-11-12
2078-03-01 Notice
Notice 2078-03-01
2078-05-08 Press Release
Press Release 10 months ago
2075-05-26 शीतलहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरूको पहिचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९
Resources / Criteria 2075-05-26
2078-05-11 विज्ञप्ति
Press Release 10 months ago
2076-08-08 Foreign Tours
2076-08-08
2075-05-12 Department
2078-03-12 अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध विरुद्धको दिवस २०२१
Notice 2078-03-12
2076-04-12 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा भएको खर्चको फाँटवारी ।
2070-04-01 राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७०
2075-05-26 खोज तथा उद्धार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७१
2071-05-15 गृह प्रशासन सुधार एवं सुदृढीकरण कार्ययोजना, २०७१
2077-10-08 Public Notice
Notice 2077-10-08
2074-12-01 Tender
2074-12-01
2077-01-22 Notice of Cancellation of Electronic Bids
Tender 2077-01-22
2077-07-26 Yearly progress Report of FY 2076/77
2076-06-05 विभूषण घोषणा, २०७६
Notice 2076-06-05
2078-05-28 कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरुको विस्तृत काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी
2075-05-21 Resources
2075-05-21
2076-12-21 विभुषण सुशोभन स्थगित गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
Notice 2076-12-21
2077-03-05 Lockdown Security Standards, 2077
Resources / Criteria 2077-03-05
2076-10-19 मिति २०७६।१०।१९ को (मा.मन्त्रिस्तर) निर्णयानुसार सरुवा तथा काज गरिएका यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-10-19
2075-10-11 Information Technology Orientation Training, Karnali Region, Birendranagar Surkhet - 2075 Paush
Gallery 2075-10-11
2075-06-03 विभूषण घोषणा, २०७५
Notice 2075-06-03
2069-01-04 दैवी प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९
2076-05-30 संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको सचिवालय, गृह मन्त्रालयको अनुरोध
Notice 2076-05-30
Last Updated : 2079-02-27 16:20:16

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers