Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-08-14 Press Release
Press Release 2076-08-14
2075-06-21 प्रेस विज्ञप्ति ।
Press Release 2075-06-21
2078-04-27 Press Release
Press Release 5 months ago
2076-01-03 National Disaster Framework, 2075 (Frist Amend 2075)
2075-11-30 35 days notice of Ministry of Home Affairs to surrender illegal Arms and Ammunitions
Notice 2075-11-30
2075-05-08 Press Release
Press Release 2075-05-08
2068-05-30 विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८
2078-01-07 कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना
Notice 9 months ago
2078-01-07 अनुदान (आर्थिक सहायता) लागि लागू औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र छनौट गरिएको सूचना
Notice 9 months ago
2075-12-28 Ministry of Home Affairs Notice for Requirt Employees
Notice 2075-12-28
2076-06-15 Press Release
Press Release 2076-06-15
2077-02-14 गणतन्त्र दिवश मनाउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको अनुरोध |
Notice 2077-02-14
2077-09-20 चमेनागृह सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना
Notice 2077-09-20
2077-12-23 Press Release
Press Release 9 months ago
2071-09-25 विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि २०७१
2077-10-08 Grant Distribution Procedure for Drug Treatment and Rehabilitation Center, 2077
2078-05-23 पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
2078-04-29 २०७८/०४/२९ गते विहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण
Notice 5 months ago
2076-12-13 Press Release
Press Release 2076-12-13
2077-09-27 विज्ञप्ति
Press Release 2077-09-27
2070-01-09 नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्य सञ्चालन निर्देशिका - २०७०
2078-02-04 Press Release
Press Release 8 months ago
2076-09-15 सरकारी निकायमा विद्धुतीय पत्राचार र्इमेल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
2075-11-02 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण
Notice 2075-11-02
2076-05-30 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा बैदेशिक मनोनयन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण।
Foreign Tours 2076-05-30
2075-03-11 Scholarship Notice
Notice 2075-03-11
2076-02-20 Baggage Scanner को सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
Tender 2076-02-20
2077-10-21 विज्ञप्ति
Press Release 11 months ago
2069-11-17 विभूषण नियमावली २०६५
2070-10-13 विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६
Resources / Strategy 2070-10-13
Last Updated : 2078-10-07 18:07:52

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers