Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-09-02 Citizenship
FAQ 2078-09-02
2078-09-02 नागरिकता भनेको के हो?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-08-29 विभूषणको विषयमा थप जानकारीका लागि कहाँ सम्पर्क राख्नु पर्दछ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 प्राप्त गरेको विभूषण कुन अवस्थामा रद्द हुन सक्छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 कस्ता व्यक्तिलाई विभूषण सिफारिस गरिदैन ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 विभूषण सिफारिसका आधारहरु के-के हुन् ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 विभूषण समितिमा को-को रहने व्यवस्था छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-29 विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया के हो ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-29
2078-08-27 विभूषण कस्ता व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषण कति प्रकारका छन् ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषण कहिले प्रदान गरिन्छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषणको संवैधानिक/कानूनी आधार के छ ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 विभूषण भनेको के हो ?
FAQ / Bibhusan 2078-08-27
2078-08-27 Bibhusan
FAQ 2078-08-27
2078-08-21 Ordinance
2078-08-21 Procedure
2078-08-12 Notice
Notice 2078-08-12
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले लागु औषध प्राप्तिका श्रोतहरू के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-07-28 Citizenship
FAQ 2078-07-28
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले कुन-कुन विधिबाट औषधि प्रयोग गरेको तथ्याङ्क छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध सम्बन्धी कस्तो अपराधमा कस्तो कस्तो सजायको व्यवस्था छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 प्रचलित कानून अनुसार व्यवसायको रुपमा दर्ता गरी पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्था वा व्यवसायिक फर्मले केन्द्र सञ्चालन गर्नुपूर्व गृहमन्त्रालयबाट आबद्धता लिन आवश्यक कागजातहरू के के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना किन गरिन्छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्तालाई कुलतबाट छुटाउन उपचार सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 नेपालमा लागु ‍औषध नियन्त्रणको सुरुवात कहिले देखि हुन थालेको हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्तामा के कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 UN मा नेपालले गाँजालाई फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको भन्ने विषय के हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 गाँजा तथा गाँजा जन्य पदार्थमाथि प्रतिवन्ध फुकुवा बारेको आम चासो के हो नेपालमा गाँजा फुकुवा हुन थालेको हो ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका संस्थागत व्यवस्थाहरू के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 2078-08-20
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers