गृह मन्त्रालय | बोलपत्र/दरभाउपत्र http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about पुराना मालसामानहरु लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-04-23 लागू औषध नियन्त्रण इकाइको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-04-12 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-04-11 बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-03-20 Invitation for online Bids http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-02-22 हज यात्राको लागि हवाई टिकट आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-02-14 सवारी साधन खरिदको बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट गर्ने आसयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-29 मिति २०७४।१०।१० मा प्रकाशित दरभाउपत्रमा भएको संशोधन सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-28 सुरक्षाचिन्ह (Hologram) दरभाउपत्रद्वारा आपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-28 सवारी साधन खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-25