गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about राष्ट्रपति लगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहनु भएका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2018-02-12 शहीदहरुको सूची प्रकाशन गरिएको । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2018-02-11 हज गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनामा भएको संशोधन । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2018-01-29 हज गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2018-01-29 शहिदहरुको सूची प्रकाशन गरिएको । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2018-01-23 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-12-29 शितलहर सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-12-18 निर्वाचनको दिन सवारी सञ्चालन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-12-05 शंकास्पद वस्तु र गतिविधिको सूचना दिर्इ सहयोग गर्नु हुन http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-12-04 सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-11-30