गृह मन्त्रालय | समाचार http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about घर दैलोमा राज्य - नागरिकता वितरण सम्बन्धी एक डकुमेन्ट्री http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2016-08-17 सन् 2015 को Integrity Idol को उपाधि प्रदीपराज कणेललाई । http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2016-07-22 मिति २०७० असार १ गतेदेखि बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2014-03-01 प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2012-06-17 विपद् पश्चात्को शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2012-04-16 नेपाल सरकारको तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८ http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2011-09-06 राहत तथा सुधार कार्यक्रम २०६८, गृह मन्त्रालय http://moha.gov.np/news/fullnews/1/1 2011-09-14