गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about आ.ब.२०७३/७४ को राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारीहरूको का.स.मू सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-10-12 प्रदेश नं.२ का मतदातालाई निर्वाचन आयोगको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-09-17 सार्वजनिक विदा दिने सम्बन्धी सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-09-14 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-09-10 इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको बकर ईद (इदुल जोहा)को सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-30 रा. प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा सूची http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-24 राहत सामग्री वितरण सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-15 अनधिकृत रुपमा राहत रकम संकलनमा रोक लगाईएको बारे गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-15 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने बारे गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-15 रा. प. प्रथम तथा दितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा सुची http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-10