गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about विभूषण सुशोभन समारोह सम्बन्धी http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-04-26 सार्वजनिक विदा संशोधन गरिएको http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-04-17 २०७४ सालको लागि निर्धारित सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्बन्धी सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-03-28 लेख रचना उपलब्ध गराउन हुन http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-03-22 मिति २०७३।११।०९ को निर्णयनुसार काज खटाइएका रा.प. द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको नामावली । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-02-22 प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-02-08 रा.प.द्वितीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीहरुको काज सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-01-18 बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-01-18 CCTV/Camera Installation and Operation SOP http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-02-02 शीतलहरबाट मानिसमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि अपनाउने सवाधानी सम्बन्धमा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2016-11-20