गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about राहत सामग्री वितरण सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-15 अनिधकृत रुपमा राहत रकम संकलनमा रोक लगाईएको बारे गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-15 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने बारे गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-15 रा. प. प्रथम तथा दितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा सुची http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-10 अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि दरखास्त फाराम, पाठ्यक्रम http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-09 तराईका जिल्लाहरूमा रक्षा बन्धनको बिदा सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-08-06 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-07-27 गुनासो, उजुरी, सुझाव व्यवस्थापनको लागि निशुल्क टेलिफोन नं. सञ्चालन गरिएको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-07-10 समाचार संकलनकालागि हार्दिक निमन्त्रणा ! http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-26 इद पर्व सम्बन्धी सार्वजनिक विदा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-25