गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about इद पर्व सम्बन्धी सार्वजनिक विदा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-25 स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरूमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-22 सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-21 लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस सम्बन्धमा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-15 बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सुचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-06-12 रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको अवसरमा सार्वजनिक विदाको सूचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-05-24 विभूषण सुशोभन समारोहमा उपस्थिति हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-05-19 सार्वाजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-05-05 विभूषण सुशोभन समारोह स्थगित गरिएको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-04-30 विभूषण सुशोभन समारोह सम्बन्धी http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-04-26