गृह मन्त्रालय | सुचना http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about निर्वाचनको दिन सवारी सञ्चालन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-12-05 शंकास्पद वस्तु र गतिविधिको सूचना दिर्इ सहयोग गर्नु हुन http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-12-04 सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-11-30 दरभाउपत्र स्वीक्रितका लागि छनौट गर्ने आशयको सुचना http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-11-28 निर्वाचनको दिन सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-11-24 निर्वाचनका दिन सार्वजनिक विदा सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-11-22 सिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-11-06 सिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-10-31 कार्तिक १० गते शुक्रबार छठ पर्वको लागि थप एक दिन सार्वजनिक विदा http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-10-26 आ.ब.२०७३/७४ को राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारीहरूको का.स.मू सम्बन्धी सूचना । http://moha.gov.np/news/fullnews/2/2 2017-10-12