नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

नाम थर ज्ञान प्रसाद ढकाल
पद उप-सचिव
बहाल मिती २०७५ वैशाख ११

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय