Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय का‌र्यमञ्चको विधान, २०६५