Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दैवी प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९