Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दरभाउ अस्वीकृत गरिएको सूचना