Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सुशाेभन समारोहमा उपस्थिती सम्वन्धमा।