Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७०