Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोष संचालन नियमावली २०६३