Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल हज समितिको सचिवालयको हज यात्राको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

5 महिना अगाडी

2075-09-03


नेपाल हज समितिको सचिवालयको हज यात्राको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Attached Files