Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना ।