Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लागु औषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६