Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३