Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

खोज तथा उद्धार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७१