Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कारागार सुधार सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती