Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२