Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

होली/फागु पर्व सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।