Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४