Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गृह प्रशासन सुधार एवं सुदृढीकरण कार्ययोजना, २०७१