Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना ।