नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

शासकीय सुधार तथा इ-गभर्नेन्स शाखा

शासकीय सुधार तथा इ-गभर्नेन्स शाखा
नाम थर :
पद : उपसचिव

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय