Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा

महाशाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा