Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा