Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

उदेन सुवेदी


उदेन सुवेदी


उदेन सुवेदी
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल udensub@moha.gov.np
सम्पर्क 9852657022
ठेगाना Bhadrapur 10, झापा
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २७