Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सुशील कोईराला


सुशील कोईराला


सुशील कोईराला
सह सचिव

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प.प्रथम
इमेल koirala_sushil@gmail.com
सम्पर्क 9851140012
बहाल मिति N/A