Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूर्यप्रसाद सिलवाल

  • सूर्यप्रसाद सिलवाल

सूर्यप्रसाद सिलवाल


सूर्यप्रसाद सिलवाल
पूर्व गृह सचिब

पद पूर्व गृह सचिब
कार्य अवधि २०७० चैत्र २८ - २०७२ मंसिर ६